شماره امروز: ۵۴۷

| | |

معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کشور از فراهم شدن امکان تسویه مطالبات سازمان خصوصی‌سازی به وسیله اسناد خزانه اسلامی خبر داد.

تسویه مطالبات سازمان امور مالیاتی با اسناد خزانه اسلامی

معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کشور از فراهم شدن امکان تسویه مطالبات سازمان خصوصی‌سازی به وسیله اسناد خزانه اسلامی خبر داد. طبق اطلاعیه معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کشور کلیه دارندگان اسناد خزانه اسلامی می‌توانند از طریق توثیق این اسناد نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، نسبت به تسویه بدهی‌های معوق خود به سازمان خصوصی‌سازی که تا پایان سال ۱۳۹۷ ایجاد شده باشد، اقدام کنند. طبق این اطلاعیه، به منظور تسویه مطالبات سازمان خصوصی‌سازی از کلیه اشخاص بدهکار (اعم از بخش خصوصی واقعی و سایر خریداران) با استفاده از ظرفیت اسناد خزانه اسلامی منتشره توسط دولت از محل قوانین بودجه‌های سنواتی، کلیه دارندگان اسناد مذکور با سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۸ می‌توانند از طریق توثیق این اسناد نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه نسبت به تسویه بدهی‌های معوق خود که تا پایان سال ۱۳۹۷ ایجاد شده باشد و وجه التزام خسارت تاخیر تأدیه اقساط مطابق قرارداد واگذاری فی مابین اقدام کنند. بر این اساس، اشخاص متقاضی مشمول ضمن ارایه وکالت نامه رسمی موید اختیار فروش اسناد خزانه اسلامی واجد وجوه حاصل از فروش یا وجوه حاصله در سررسید به سازمان خصوصی‌سازی، می‌باید بر مبنای مبلغ مورد تایید سازمان خصوصی‌سازی و ضمن ارایه فرم‌های تکمیل شده مورد نیاز به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه نسبت به توثیق اسناد خزانه اسلامی اقدام کنند.

انتشار اطلاعیه مظنه‌گیری تعهد پذیره‌نویسی اوراق مالی دولت

وزارت اقتصاد طی اطلاعیه‌ای، با اشاره به تصمیم این وزارتخانه برای انتشار «اوراق منفعت» از کلیه نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار از جمله شرکت‌های تأمین سرمایه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بانک‌ها و شرکت‌های بیمه‌‌ای دعوت کرد، «مبلغ مورد درخواست» و «نرخ تعهد پذیره‌نویسی» خود را طی دو روز 13 و 14 مهر ماه در سامانه مورد نظر ثبت نمایند/ ثبت مظنه در سامانه مذکور از سوی نهادهای واجد شرایط به منزله قبول تعهد بوده و در صورت استنکاف از ایفای تعهدات اعلامی در موعد مقرر، مشمول قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران خواهد شد. وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطلاعیه‌ای، با اشاره به تصمیم این وزارتخانه برای انتشار «اوراق منفعت» از کلیه نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار از جمله شرکت‌های تأمین سرمایه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بانک‌ها و شرکت‌های بیمه‌‌ای دعوت کرد، «مبلغ مورد درخواست» و «نرخ تعهد پذیره‌نویسی» خود را طی دو روز 13 و 14 مهر ماه در سامانه مورد نظر ثبت نمایند. به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، در این اطلاعیه می‌خوانیم: وزارت امور اقتصادی و دارایی (به نیابت از دولت جمهوری اسلامی ایران) در نظر دارد از محل تصویب‌نامه شماره 78308/ت56989 هـ مورخ  26. 6. 1398 هیات محترم وزیران نسبت به انتشار و عرضه اوراق مالی اسلامی از طریق شرکت فرابورس ایران با شرایط مندرج در جدول ذیل اقدام نماید:  نوع اوراق حداکثر نرخ زمان احتمالی عرضه سـررسید مواعد پرداخت کوپن اوراق منفعت 18درصد سالانه (با استفاده از اختیار خرید تبعی) مهر ماه 1398 3 ساله 6 ماه یک‌بار لذا با عنایت به ماده (3) مصوبه صدرالذکر و ماده (17) آیین‌نامه اجرایی تبصره (5) و تبصره (8) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور، از کلیه نهادهای مالی موضوع ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1384- از جمله شرکت‌های تأمین سرمایه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری و همچنین بانک‌ها و شرکت‌های بیمه‌‌ای دعوت می‌شود، تقاضاهای خود شامل مبلغ مورد درخواست و نرخ‌ تعهدپذیره‌نویسی (مازاد بر نرخ اختیار خرید تبعی فوق‌الذکر) را در روزهای شنبه مورخ 13. 7. 1398 و یکشنبه مورخ 14. 7. 1398 از ساعت 9 الی 12: 30 در سامانه مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران (قابل دسترسی برای کارگزاران مجاز در سامانه معاملات فرابورس ایران) ثبت نمایند. ضمناً حداقل حجم هر سفارش برابر با هزار میلیارد (1.000.000.000.000) ریال است. شایان ذکر است حسب هماهنگی‌های انجام شده با سازمان بورس و اوراق بهادار:  1- ثبت مظنه در سامانه مذکور ازسوی نهادهای واجد شرایط به منزله قبول تعهد بوده و در صورت استنکاف از ایفای تعهدات اعلامی در موعد مقرر، مشمول قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران خواهد شد. 2- نهادهای مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار با رعایت مفاد اساسنامه و مقررات ناظر بر فعالیت نهادهای مالی از جمله رعایت الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی (مصوب هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار) می‌توانند نسبت به ثبت مظنه در سامانه مذکور اقدام نمایند. 3- وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش تمام یا بخشی از درخواست‌های ثبت شده مختار است. تصمیم‌گیری در این خصوص بنحوی انجام خواهد شد که صرفه و صلاح دولت در تأمین هزینه‌های مالی ناشی از انتشار اوراق رعایت گردد و کلیه متقاضیانی که پیشنهادهای آنها با اعلام معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور (مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی) مورد تایید قرار می‌گیرد، موظفند حداکثر تا دو روز کاری پس از اعلام، نسبت به ارایه نسخه‌های ‌تکمیل شده قراردادهای تعهدپذیره‌نویسی و سایر مدارک و مستندات مورد نیاز اقدام نمایند. 4- کلیه سفارش‌ها به صورت «معتبر تا لغو»

 (Good till Cancel) در سامانه ثبت شود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران