شماره امروز: ۵۴۷

| | |

مروری بر عملکرد یک ماهه و تجمعی «چکاپا»: گروه صنایع کاغذ پارس در دوره 11 ماهه منتهی به پایان مهر ماه ۱۳۹۸،

  مروری بر عملکرد یک ماهه و تجمعی «چکاپا»: گروه صنایع کاغذ پارس در دوره 11 ماهه منتهی به پایان مهر ماه ۱۳۹۸، معادل 3 هزار و 840 میلیارد و 669 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رساند که نسبت به دوره مشابه در سال پیش افزایش 39 درصدی را نشان می‌دهد. به گزارش سنا، گروه صنایع کاغذ پارس با سرمایه 2 هزار و 355 میلیارد و 596 میلیون ریال گزارش فعالیت یک ماهه منتهی به پایان مهر ماه ۱۳۹۸ را منتشر کرد. گروه صنایع کاغذ پارس در دوره یک ماهه یاد شده، معادل 319 میلیارد و 917 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است.

بررسی آمار تولید و فروش این شرکت نشان می‌دهد در این دوره «کاغذ رول سفید» با تولید 2 هزار و 474 تن در صدر بیشترین تولید در بین محصولات گروه صنایع کاغذ پارس قرار داشته است. در این دوره یک ماهه، همین محصول با فروش 2 هزار و 502 تن در صدر فروش‌های شهریور ماه «چکاپا» قرار گرفت.

گروه صنایع کاغذ پارس از ابتدای سال جاری تا پایان مهر ماه سال جاری، معادل 3 هزار و 840 میلیارد و 669 میلیون ریال محصول به فروش رسانده است که نسبت به دوره مشابه در سال پیش، از افزایش 39 درصدی برخوردار بوده است.

  افزایش سود 167 درصدی در «وسینا»: بانک سینا در دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸، به ازای هر سهم خود ۸۴ ریال ۲۰ کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته که سود هر سهم ۷۰ ریال اعلام شده بود، افزایش ۱۶۷ درصدی را نشان می‌دهد. بانک سینا با سرمایه ۱۰ هزار میلیارد ریال، صورت‌های مالی میان دوره‌ای ۶ ماهه دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد. بانک سینا در دوره یاد شده، مبلغ ۸۳۷ میلیارد و ۲۸۵ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۸۴ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته از افزایش ۲۰ درصدی برخوردار است.

با احتساب سود انباشته ابتدای سال در نهایت مبلغ یک هزار و ۵۵۰ میلیارد و ۶۵۸ میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حسابهای این شرکت منظور شد.

«وسینا» در دوره ۶ ماهه سال مالی منتهی به اسفند ۹۷، به صورت حسابرسی شده، مبلغ ۶۹۹ میلیارد و ۵۷۸ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بدین‌ترتیب مبلغ ۷۰ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داده بود.

همچنین براساس این گزارش، بانک سینا در صورت‌های مالی میان دوره‌ای تلفیقی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸، سود هر سهم را با افزایش ۲۰۴ درصدی نسبت به سال گذشته، ۱۵۸ ریال و سود خالص را یک هزار و ۵۸۰ میلیارد و ۵۶۵ میلیون ریال اعلام کرده بود. هیات‌مدیره شرکت فنرسازی خاور پیشنهاد افزایش سرمایه 267 میلیارد و 925 میلیون ریالی، معادل 134 درصد را به مجمع عمومی فوق‌العاده این شرکت پیشنهاد داد.

  پیشنهاد افزایش سرمایه 134 درصدی «خفنر»: شرکت فنرسازی خاور عنوان کرده است برنامه افزایش سرمایه از مبلغ 200 میلیارد ریال به 467 میلیارد و 925 میلیون ریال دارد.

بر اساس این گزارش، افزایش سرمایه «خفنر» از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها به منظور اجرای ماده 14 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور مورخ 15 اردیبهشت 1398 مجلس شورای اسلامی به منظور رونق تولید و ایجاد اشتغال برای اصلاح ساختار مالی با استفاده از معافیت مالیاتی حکم مقرر در تبصره 1 ماده 149 قانون مالیات‌های مستقیم که در تاریخ 13 آبان 1398 به تصویب هیات‌مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده، خواهد بود. بدیهی است انجام افزایش سرمایه یاد شده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده است و در این خصوص اطلاع‌رسانی خواهد شد.

  «میدکو» زیان خود را کاهش نداد:  شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸، به ازای هر سهم خود ۹ ریال زیان شناسایی کرد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته، افزایش ۳۵۰ درصدی زیان مشاهده می‌شود. این شرکت طی دوره ۶ ماهه به اسفند ۹۷، زیان هر سهم را ۲ ریال اعلام کرده بود. شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه با سرمایه ۲۹ هزار میلیارد ریال، صورت‌های مالی ۶ ماهه نخست دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد. شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه در دوره یاد شده، مبلغ ۲۶۲ میلیارد و ۷۷۶ میلیون ریال زیان خالص محقق کرد و بر این اساس مبلغ ۹ ریال زیان به ازای هر سهم خود شناسایی کرد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته افزایش ۷ ریالی در شناسایی زیان داشته است. شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه افزایش ۲۸۹ درصدی هزینه‌های فروش، اداری و عمومی را از دلایل اصلی افزایش ۳۵۰ درصدی زیان خالص در این دوره نسبت به دوره پیش ذکر کرده است.

با احتساب زیان انباشته ابتدای سال در نهایت مبلغ ۵۴۱ میلیارد و ۹۸۲ میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب‌های این شرکت منظور شد. «میدکو» در دوره ۶ ماهه سال مالی منتهی به اسفند ۹۷، به صورت حسابرسی شده، مبلغ ۶۶ میلیارد و ۳۰۸ میلیون ریال زیان خالص محقق کرد و بدین‌ترتیب مبلغ ۲ ریال زیان به ازای هر سهم خود شناسایی کرده بود.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران