شماره امروز: ۵۴۷

| | |

سالانه ۲.۵ میلیارد تن خاک در کشور در قالب جابه‌جایی و انتقال در حال از دست رفتن است. رییس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان این مطلب گفت: سوالی که همیشه مطرح می‌شود

سالانه ۲.۵ میلیارد تن خاک در کشور در قالب جابه‌جایی و انتقال در حال از دست رفتن است. رییس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان این مطلب گفت: سوالی که همیشه مطرح می‌شود این است که حفاظت خاک اولی‌تر است یا حفاظت آب؟ واقعیت این است که خاک یک گنجینه است که یک چهارم تنوع زیستی را در خود جای داده است. خاک دوبرابر دیگر عناصر کره زمین که شامل زیست‌کره و هواکره می‌شود، در خود کربن ذخیره می‌کند. خاک بستر ایجاد تمدن‌هاست. علی سلاجقه اضافه کرد: خاک نه تنها تمدن را ایجاد می‌کند بلکه تمدن‌های مدفون را نیز در خود حفظ می‌کند. آثار و گذشته انسان در خاک مدفون شده است. همچنین خاک منشأ دارو، مصالح ساختمانی و محصولات کشاورزی است و به عنوان یکی از چهارستون امنیت حیاتی کشورها شناخته می‌شود. امنیت غذایی نیز به عنوان یکی از شاخص‌های امنیت، زیرمجموعه امنیت حیاتی قرار دارد. او با اشاره به قانون حفاظت از خاک و لزوم اجرای آن ادامه داد: قانون خاک در خردادماه ۱۳۹۸ با ۲۶ ماده و ۱۴ تبصره ابلاغ شد. این قانون هنوز ایراداتی دارد که در حال رفع شدن است. با توجه به اینکه سالانه ۲،۵ میلیارد تن خاک در کشور در قالب جابه‌جایی و انتقال در حال از دست رفتن است، اجرای قانون خاک از اهمیت بالایی برخوردار است. رییس سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر شرایط وخیم خاک در اراضی ساحلی و داخلی کشور اضافه‌کرد: علاوه بر فرسایش و نابودی خاک در حرکت، خاک ساکن و درجای ما نیز در حال نابودی است که یکی از علل اصلی آن شوری خاک است. در سواحل تخلیه سفره‌ها سبب شده آب شور با چگالی بیشتر خود به سمت آب شیرین حرکت کند و اراضی ساحلی ما بیش از پیش شور شود. در اراضی داخلی نیز پمپاژ بالای آب سبب شده سفره‌های زیرزمینی تخلیه شود و شوری خاک در اراضی داخلی نیز اتفاق بیفتد. این در شرایطی است که دیاپیرها، گنبدهای نمکی، صفحه‌های نمکی و مارنی در کشور ما بسیار فعال هستند و شرایط به‌صورت بالقوه برای شور شدن خاک وجود دارد. 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران