شماره امروز: ۵۴۷

منوچهر منطقی

  • معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت از برگزاری سومین دوره عرضه خودرو در سامانه یکپارچه در هفته جاری خبر داد. به گزارش شاتا، منوچهر منطقی با بیان این مطلب اظهار داشت