شماره امروز: ۵۴۷

معاونت برنامه ریزی

  • در پی درج گزارشی درباره نحوه اجرای رتبه‌بندی معلمان ، معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش پاسخی به دفتر روزنامه ارسال کرده که عینا منتشر می‌شود.

  • کرج| عزیزاله شهبازی در راستای تحقق وعده سهم 30درصدی بانوان از پست‌های مدیریتی در احکام جداگانه‌ای خانم‌ها راضیه نظری و مریم قهرمانی را به ترتیب در سمت‌های معاونت سیاسی فرمانداری نظرآباد و معاونت برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری فردیس منصوب کرد.

  • روابط عمومی معاونت برنامه‌ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران اعلام کرد که از ابتدای سال ۱۳۹۸ دیگر پستی با عنوان «قائم‌مقام» در هیچ یک از سطوح شهرداری تهران وجود ندارد.

  • مدیریت علمی در تمام دنیا به سطحی رسیده است که سازمان‌ها به شدت مراقبت می کنند تا شاهد کارهای موازی نباشند. البته باید بگویم این یک واقعیت تلخ است