شماره امروز: ۵۴۷

فناوری اطلاعات و ارتباطات

  • به‌طورکلی شرکت‌های کوچک و متوسط نسبت به شرکت‌های بزرگ، سهم مشارکت مستقیم کوچک و کمتری در تجارت بین‌المللی دارند.

  • مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران (فاوا) درخصوص کاربردهای بلاک‌چین در شهرهای هوشمند و همچنین نگاه برنامه تهران هوشمند برای استفاده از این فناوری توضیح داد و تاکید کرد:

  • مرکز پژوهش‌های مجلس: وزارت آموزش و پرورش در توسعه زیرساخت فناوری مدارس ضعیف عمل کرده است

    مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی گزارش عملکرد وزارت آموزش و پرورش و در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات آن عنوان کرد

  • مرکز پژوهش‌های مجلس: وزارت آموزش و پرورش در توسعه زیرساخت فناوری مدارس ضعیف عمل کرده است

    مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی گزارش عملکرد وزارت آموزش و پرورش و در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات آن عنوان کرد

  • ایین افتتاح چهارمین سایت 5G همراه اول صبح روز شنبه 23 اسفند سال جاری در مجموعه باغ کتاب تهران با حضور علی نیکزاد، نایب‌رییس مجلس شورای اسلامی، مهدی اخوان بهابادی مدیرعامل همراه اول،