شماره امروز: ۵۴۷

شماره تلفن

  • کار تصمیم‌گیری در نظام‌های حکمرانی مدرن متکی به ساختار بروکراتیک و نظام تصمیم‌سازی است.

  • سیزدهمین دوره مسابقات سراسری برنامه‌نویسی «حلی‌نت» در دو رده سنی برگزار می‌شود.

  • با ترابرد یا انتقال شماره تلفن همراه، کاربران می‌توانند با حفظ شماره، اپراتور تلفن همراه خود را تغییر دهند

    ترابرد یا انتقال شماره تلفن همراه (MNP) قابلیتی است که به کاربران امکان می‌دهد بتوانند با حفظ شماره،

  • مدیرعامل بانک ملی ضمن بیان کاهش تعداد شعب بانک از ۳۲۰۰ به ۲۸۰۰ شعبه، گفت:

  • خدمت «استعلام هویتی ثبت احوال»، کاربردی‌ترین خدمت نخستین ماه سال ۱۴۰۱ شد. به گزارش ایسنا،