شماره امروز: ۵۴۷

رهبر فرزانه انقلاب

  • رییس کل دیوان محاسبات کشور گفت: می‌توان با برنامه‌ریزی قوی‌تر و تمهیدات بهتر، کشور را بسیار ارزان‌تر از وضع کنونی اداره کرد

  • بخش خدمات افزوده شبکه شاد (شادبوم) پس از فراخوان ارایه خدمات افزوده و خدمات زیرساخت که از ۱۶ اسفند آغاز می‌شود،