شماره امروز: ۵۴۷

دوران کودکی و نوجوانی

  • چند روز دیگر به آغاز سال جدید تحصیلی مانده است. واکسیناسیون سرعت گرفته و معلمان نیز یکی از اولویت‌های اصلی واکسیناسیون از مردادماه بودند. حالا دیگر کمتر کسی است

  • جک لندن،نویسنده آمریکایی، از آرزوهای دوران کودکی و نوجوانی اش می‌گوید

    من در طبقه کارگر‌زاده شدم. خیلی زود به وجود شور و شوق، بلندپروازی‌ها و آرزوها پی بردم و تحقق‌شان مساله دوران کودکی‌ام شد. محیطی که در آن رشد می‌کردم،

  • «تعادل» از زیرپوست کسب‌و‌کارهای غیر‌متعارف گزارش می‌دهد

    بهره‌مندی از مهارت کسب و کار نیازی است که باید از دوران کودکی و در زمان شکل‌گیری شخصیت در نهاد شخص نهادینه شود تا با شکل‌گیری هویت اقتصادی هر فرد، حرکت جمعی جامعه به سمت ایجاد کسب و کارهای موثر اقتصادی آغاز شود. این فرآیند در کشورهای توسعه یافته بر اساس یک الگوی اقتصادی قوام یافته دنبال می‌شود و کودکان و نوجوانان این جوامع از دوران کودکی و نوجوانی مفهوم و معنای عینی کسب درآمد را می‌آموزند.