شماره امروز: ۵۴۷

یونان

  • تمدن‌های قدیمی همواره در مجاورت منابع آب شکل گرفته‌اند. با اینکه مقدار آب موجود و قابل استفاده دغدغه اصلی نیاکان ما بوده، اما تعریف درست و جامعی از کیفیت آب وجود نداشته است.

  • نخستین اندیشه در مورد زمان و ساعت به دوره پارینه سنگی برمی‌گردد. حضور خورشید در آسمان و تکرار روز و شب اندیشه ساخت نخستین ابزار برای سنجش زمان را در انسان ایجاد کرد

  • موجی که از اقبال عمومی و اهمیت روزافزون حراجی‌ها برخاسته است، تصویر قدیم حراج خانه را تغییر داده است.

  • دستور تخریب دو طبقه فوقانی یک هتل بزرگ در آتن به دلیل خراب کردن چشم‌انداز مجموعه تاریخی آکروپولیس صادر شد.

  • «تعادل» از تجارت کالایی با اتحادیه اروپا گزارش می‌دهد

    ارزش تجارت کالایی ایران با ۲۷ کشور اروپایی در دو ماه نخست سال 2020 حدود 824 میلیون یورو بوده که از این مقدار،

  • حمید دیهیم، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در گفت‌وگو با «تعادل»:

    مهدی بیک |سیزیف از چهره‌های اساطیری یونان است که بارها زندگی و سرنوشت محتومش در آثار ادبی و فلسفی ملل مختلف بازتاب پیدا کرده است؛