شماره امروز: ۵۴۷

کووید۱۹

  • طبق اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کرونا جان ۶۶۵ نفر را گرفت. همچنین بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۳۹ هزار و ۹۸۳ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد

  • بنابر اعلام وزارت بهداشت، ۵۰۸ تن دیگر از بیماران کووید۱۹ در کشور جان باختند و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۳۹ هزار و ۱۳۹ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که ۴ هزار و ۶۳۶ نفر از آنها بستری شدند.

  • ۵۸۸ بیمار مبتلا به کووید۱۹ در کشور و در خیز پنجم کرونا جان خود را از دست دادند. همچنین بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۴۰ هزار و ۸۰۸ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد

  • بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۲۴ هزار و ۷۱۵ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد و ۲۷۰ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند.

  • به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت ۲۶۸ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۸۸ هزار و ۸۰۰ نفر رسید.

  • بنابر اعلام مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۱۸ هزار و ۶۳۲ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی شده و ۲۵۹ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند.

  • بنابر اعلام مرکز اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۲۱ هزار و ۸۱۴ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد