شماره امروز: ۵۴۷

کمردرد

  • ظاهر این‌گونه نشان می‌دهد که مردها مضطرب‌ترند و با توجه به اینکه حضور مردان در جامعه و فضای پرتنش، بیشتر از زنان است، آنها اضطراب بیشتری داشته باشند، اما نتیجه تحقیقات نشان می‌دهد که اضطراب در زنان 3 تا 5 برابر مردان است.