شماره امروز: ۵۴۷

پرستار

  • آمار پرستاران مبتلا به کرونا در حال افزایش است

    این روزها زندگی همه ما با کرونا گره خورده است. با آمارهای مرگ و میری که هر روز یک بار اعلام می‌شود، تعداد مبتلایانی که هر روز بیشتر می‌شوند و افرادی که همچنان در خطر ابتلا قرار دارند و جامعه‌ای که انگار نمی‌خواهد یا نمی‌تواند عمق فاجعه کرونا را درک کند.

  • جنس کار زنان بیشتر از جنس خدمت‌‌رسانی به انسان‌هاست، مانند آموزشگاه یا سالن‌های آرایشی داشتن و آنها عمدتا با اجتماعات و گروه‌های انسانی سرو کار دارند. زنان و به ویژه زنان سرپرست خانوار بیشتر در مشاغل خدماتی حضور دارند،

  • جنس کار زنان بیشتر از جنس خدمت‌‌رسانی به انسان‌هاست، مانند آموزشگاه یا سالن‌های آرایشی داشتن و آنها عمدتا با اجتماعات و گروه‌های انسانی سرو کار دارند. زنان و به ویژه زنان سرپرست خانوار بیشتر در مشاغل خدماتی حضور دارند،