شماره امروز: ۵۴۷

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

  • سخنگوی وزارت خارجه تهدیدات رژیم اشغالگر قدس را نشانه ضعف و ناتوانی این رژیم و با هدف سرپوش گذاشتن بر بحران‌ها و مشکلات داخلی سرمداران آن دانست.

  • آزمون کتبی داوطلبان ورود به مجلس خبرگان ۲۸ آذر برگزار می‌شود؛ ایرنا|

  • روحانی با چهره‌های ارشد رسانه‌های امریکایی و بین‌المللی دیدار کرد. دیداری که در جریان آن راهبردهای اصولی ایران برای گسترش صلح در فضای بین‌المللی تشریح شد