شماره امروز: ۵۴۷

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

  • معاون نوآوری و فناوری وزارت ارتباطات اظهار کرد باید به نمایشگاه‌های صادراتی و توسعه صادرات توجه خاصی شود. به گزارش ایلنا، سید ستار هاشمی گفت:

  • آنچه مسوولان برای کاهش فشار‌های بین‌المللی در فضای سایبری پیشنهاد می‌دهند

    شبکه ملی اطلاعات این روزها مورد توجه تمامی فعالان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور است.

  • وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از آماده شدن شش ماهواره برای ارسال به مدار خبر داد

  • رییس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه ارتباطات نسل پنجم (5G) موضوعی است که ناگزیر هستیم در نسل ارتباطات به آن توجه کنیم، گفت:

  • سایت وزارت ارتباطات در روز دوشنبه ۲۲ دی‌ماه مورد حمله سایبری قرار گرفت و هکر که خودش را OP999 معرفی کرده بود،

  • سایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مورد حمله سایبری قرار گرفت و هکر که خودش را OP999 معرفی کرده بود،