شماره امروز: ۵۴۷

موزه

  • خیابان نادری در میانه‌های بافت تاریخی قزوین، بنا و آثار تاریخی کم ندارد؛ کوچه پس کوچه‌های تنگی که گاه به یکی از این بناهای تاریخی می‌رسد،

  • یزد|مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی یزد با ناچیز خواندن آمار بازدیدکنندگان موزه‌های استان در قیاس با گردشگران نوروزی یزد در سال جاری، امسال را سال کیفی‌سازی موزه‌های استان خواند و گفت:

  • بسیاری از موزه‌ها با کمبود بودجه مواجهند اما مسوولان بر افتتاح موزه‌های جدید تاکید می‌کنند

    یک روز در سال بازدید از موزه‌ها در کشور رایگان است. همزمان با روز جهانی موزه و میراث فرهنگی،

  • یک درش رو به دریا باز می‌شود و در دیگر به سمت زمینِ مسطح خاکی که سرانجامش رو به بلندترین خیابان سیراف است،

  • ۱۸ ماه مه۱۹۶۳ یعنی نیم قرن قبل را «روز جهانی موزه» نامیدند، ایران هم بیش از ۲۰ سالِ قبل این روز را در تقویم رسمی کشور ثبت کرد

  • بازار جهانی تبریز، مسجد جامع ساری، کلیسای نوتردام یا حتی موزه ملی برزیل در سوختن‌شان در آتش، با یکدیگر تفاهم داشتند، اما در هیچ چیزِ دیگری نمی‌توان شباهتی با یکدیگر برایشان متصور شد...