شماره امروز: ۵۴۷

معلم

  • دانشگاه آزاد اسلامی از تسهیلات ٨ درصدی بانک صادرات ایران استقبال کرد

    در سال شیوع کرونا که بسیاری از بخش‌های آموزشی و فرهنگی کشور، به ناچار با تعطیلی و آموزش از راه دور مواجه شده و رکود فعالیت موجب کاهش درآمد فرهنگیان، کاهش قدرت خرید خانوارها و توان مالی دانشجویان،

  • مناطق محروم با مشکلات فزاینده آموزشی مواجه هستند

    طی دو هفته اخیر بارها و بارها در مورد امتحانات دانش‌آموزان در مقاطع مختلف تحصیلی خبرهایی آمده که هیچ کدام در یک راستا نیست،

  • ایرنا| شبکه شاد با توجه به نیاز به آموزش دانش‌آموزان در دوران تعطیلی مدارس به فرصتی تبدیل شده تا روزانه پیام‌‌های آموزشی و پرورشی در میان اهالی نظام تعلیم و تربیت رد و بدل شود،

  • معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع دستورالعمل اجرایی تفاهم‌نامه با شرکت بیمه معلم در خصوص بیمه حوادث و درمان دانش‌آموزی را به استان‌ها ابلاغ کرد.

  • یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های جوامع توسعه یافته، استفاده مناسب از تجربیات و دانایی رسوب شده در بخش‌های مختلف است.بعد از مشخص شدن شمایل افراد برنده از نوبلیست‌های اقتصاد 2020 مطالب ارزنده متعددی منتشر شده است.