شماره امروز: ۵۴۷

معاون وزیر صنعت معدن و تجارت

  • مهر|معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از تکمیل و تحویل ده هزار خودروی ناقص کف کارخانه خودروسازان به مشتریان خبر داد و گفت: از این پس، هیچ خودروی ناقصی در خطوط کارخانجات تولید نخواهد شد.

  • وزارت صمت|‌‌معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت از تسریع در تامین مواد اولیه یکی از بزرگ‌ترین تولیدکننده MDI خبر داد و گفت:

  • وزارت صنعت، معدن و تجارت|معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: اگر ظرفیت ساخت داخلی کالایی در کشور وجود داشته باشد،