شماره امروز: ۵۴۷

مشکلات

  • خسروتاج، رییس سابق سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با «تعادل» بیان کرد

    «صادر‌کنندگان» روزهای سختی را سپری می‌کنند؛ به‌طوری که داده‌های آماری هم روند

  • رییس مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی گفت: در حال حاضر ضایعات برداشت غلات در کشور به کمتر از ۴ درصد رسیده است.

  • معاون گمرک، از آغاز تشریفات ترخیص ۵۶ هزار تن برنج از گمرک بندر شهید رجایی خبر داد و گفت:

  • سخنگوی وزارت خارجه تهدیدات رژیم اشغالگر قدس را نشانه ضعف و ناتوانی این رژیم و با هدف سرپوش گذاشتن بر بحران‌ها و مشکلات داخلی سرمداران آن دانست.

  • «تعادل» چالش‌های پیش روی فعالیت بخش تعاون را بررسی می‌کند

    تعاون به عنوان یکی از مولفه‌های رونق تولید و اشتغال تاکنون دوران پرفراز و نشیبی را پشت سر گذاشته است؛