شماره امروز: ۵۴۷

مرکز آمار ایران

 • به گفته یک متخصص برنامه‌ریزی شهری، مهاجرت از شهر به روستا بر اثر فقر است

  طبق گزارش مرکز آمار ایران، در سال‌های اخیر مهاجرت در مراکز استان‌ها منفی بوده است. در این زمینه یک متخصص حوزه برنامه‌ریزی شهری می‌گوید «مهاجرت معکوس» که ظاهرا هدف برخی برنامه‌ریزان است،

 • آمار نرخ بیکاری که روز گذشته از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد حاوی چند نکته است .

 • استان‌های محروم انگیزه کمتری برای پیدا کردن کار دارند

  آن‌گونه که مرکز آمار ایران می‌گوید در بهار سال جاری نرخ بیکاری 10.8 درصد بوده است که نسبت به بهار سال گذشته 1.8 درصد کاهش یافته است.

 • گزارش مرکز آمار از جزییات تورم اقلام خوراکی در خرداد ماه نشان می‌دهد

  آنگونه که مرکز آمار ایران گزارش داده است از 24 قلم کالای خوراکی مصرفی مردم در خرداد ماه تورم ماهانه 11 قلم منفی بوده است.

 • گزارش مرکز آمار از تورم تولیدکننده بخش صنعت را در صدر افزایش تورم نشان داد

  آنگونه که مرکز آمار ایران گزارش داده است، شاخص قیمت تولیدکننده در سال ١٣٩٧ به عدد 347.2 رسیده است. این شاخص در سال 1396 معادل 236.4 بوده است.