شماره امروز: ۵۴۷

محمد مصدق

  • بیست و دوم خرداد 1327، ماموریت هربرت نورمن شوارتسکف رییس هیات نظامی امریکا در ژاندارمری ایران به پایان رسید.

  • روز ۷ اردیبهشت ۱۳۳۰ شمسی، دکتر محمد مصدق با رای نمایندگان دوره شانزدهم مجلس شورای ملی به نخست‌وزیری ایران انتخاب شد.

  • بیست و ششم مرداد ۱۳۳۲، در گرماگرم کودتا و وقتی هنوز سرنوشت کشور روشن نبود در روزنامه‌اش تیتر زد: «خائنی که می‌خواست وطن را به خاک و خون بکشد، فرار کرد.»

  • چهاردهم اسفند ۱۳۴۵ هجری شمسی، دکتر محمد مصدق، نخست‌وزیر ایران در فاصله سال‌های ۱۳۳۰ تا ۱۳۳۲ و رهبر نهضت ملی شدن صنعت نفت، در تبعیدگاه خود،

  • «امروز ۵۷ سال از آن روزها گذشته و من هم پیرمرد ۷۲ساله‌ای هستم که امروز و فردا با دارفانی وداع می‌کنم. من امروز حالتی عرفانی پیدا کرده‌ام و دیگر حاضر نیستم حتی یک مگس را بکشم.

  • بیست و یکم آبان 1328، جبهه ملی به رهبری محمد مصدق اعلام موجودیت کرد. جبهه ملی ایران در سال ۱۳۲۸ توسط سیاستمدارانی از قبیل محمد مصدق، حسین فاطمی و کریم سنجابی تأسیس شد

  • بیست‌و‌دوم مهر 1328، اعتراضات به تقلب در شانزدهمین دوره انتخابات مجلس شورای ملی به تحصن مقابل دربار کشید

  • شصت‌و سه سال پیش در چنین روزی، 14ماه پس از کودتای 28 مرداد 32، حسین فاطمی وزیر امور خارجه دولت محمد مصدق در دادگاه نظامی محکوم به اعدام شد.