شماره امروز: ۵۴۷

مجید انصاری

  • در جلسه محاکمه ۵ صراف به اتهام اخلال در نظام ارزی کشور مطرح شد

    اولین جلسه رسیدگی به اتهامات ۵ مدیر صرافی در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم مفسدان و اخلالگران اقتصادی صبح دیروز (چهارشنبه) به ریاست قاضی مسعودی مقام به صورت علنی برگزار شد.

  • در جلسه محاکمه ۵ صراف به اتهام اخلال در نظام ارزی کشور مطرح شد

    اولین جلسه رسیدگی به اتهامات ۵ مدیر صرافی در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم مفسدان و اخلالگران اقتصادی صبح دیروز (چهارشنبه) به ریاست قاضی مسعودی مقام به صورت علنی برگزار شد.

  • عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از بازگشت سپنتا نیکنام به شورای شهر یزد خبر داد. مجید انصاری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: