شماره امروز: ۵۴۷

قانون اساسی

 • ساواک با مشاهده سکون و فقدان تحرک در حزب، پیشنهاد می‌کند «... به تدریج در داخل حزب انشعاب به وجود آید و عده‌ای اعلام کنند

 • طبق قانون اساسی ایران که قانون مادر است، دولت و حکومت در مقابل ملت وظایف و تکالیفی جهت حقوق اولیه و بدیهی هر شهروند از جمله بهبود فضای کسب وکار، وضعیت معیشت و تامین مسکن و ... دارند.

 • عباس سلیمی‌نمین، مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران:

  مهدی بیک | گفته شده ژاپنی‌ها چند سال بعد از افتتاح دارالفنون در ایران توسط امیرکبیر متوجه اولویت‌های امر توسعه شدند و برنامه‌ریزی برای نیل به این مقصود را آغاز کردند.

 • طرح ساماندهی سهام عدالت در مجلس تدوین شد

  نمایندگان مردم در مجلس طرحی را تدوین کرده‌اند که بر مبنای آن دولت موظف است به همه جاماندگان دریافت سهام عدالت که در شش دهک اول درآمدی قرار دارند تا سقف ۵نفر برای هر خانوار سهام اعطا کند.

 • گزارش مجلس درباره نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قرائت شد

  رحیم زارع سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، گزارش این کمیسیون درباره عملکرد نظارتی مجلس در حوزه اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را قرائت کرد.

 • ابزارهای جدیدی مثل صندوق‌های ETF این امکان را برای دولت فراهم کرده‌اند که تا مدت محدودی تصدی‌گری خود را بر مدیریت شرکت‌ها حفظ کند.

 • طبق قانون اساسی، معرفی و نصب وزیر به وسیله رییس‌جمهوری و با رای مجلس انجام می‌شود و عزل وزیر هم 3 راه دارد، یا استعفایی است که توسط شخص وزیر انجام می‌گیرد، یا رییس‌جمهوری دستور به برکناری می‌دهد...