شماره امروز: ۵۴۷

فوتی

  • بنابر اعلام روابط عمومی وزارت بهداشت، ۴۶ بیمار مبتلا به کووید۱۹ جان خود را از دست دادند. همچنین از۱۶ استان هیچ فوتی کرونایی گزارش نشده است.

  • بنابر اعلام وزارت بهداشت، ۲۲۸۹ مبتلا به کووید ۱۹ در کشور شناسایی شدند و ۶۱ تن نیز جان خود را به دلیل این بیماری از دست دادند.

  • بنابر اعلام وزارت بهداشت، ۶۱۰ تن در کشور به دلیل ابتلا به کووید-۱۹ جان خود را از دست دادند. همچنین بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۳۸ هزار و ۶۵۷ بیمار جدید مبتلا به کووید-۱۹ در کشور شناسایی شد

  • بنابر اعلام روابط عمومی وزارت بهداشت، ۵۴۲ نفر به دلیل بیماری کرونا جان خود را از دست دادند؛ این در حالی است

  • بر اساس اعلام وزارت بهداشت، ۳۹هزار و ۱۹ بیمار جدید کووید۱۹ در کشور شناسایی شدند و متاسفانه ۳۷۸ بیمار نیز جان خود را به دلیل این بیماری از دست دادند.