شماره امروز: ۵۴۷

فوت

  • تاکنون یک میلیون و ۶۴۸ هزار و ۱۷۴ نفر در کشور به‌طور قطعی به ویروس کرونا مبتلا شده و با فوت ۸۶ نفر از بیماران مبتلا به کرونا تعداد جان باختگان کرونا در کشور به ۶۰ هزار و ۲۶۷ نفر رسیده است.

  • تاکنون یک میلیون و ۶۳۹ هزار و ۶۷۹ نفر در کشور به‌طور قطعی به ویروس کرونا مبتلا شده و با فوت ۱۰۸ نفر از بیماران مبتلا به کرونا د تعداد جان‌باختگان کرونا در کشور به ۶۰ هزار و ۱۸۱ نفر رسیده است.

  • سخنگوی وزارت بهداشت از فوت ۹۳ بیمار مبتلا به کووید۱۹ در کشور و گذشتن شمار قربانیان از مرز 60 هزار نفر خبر داد. سیما سادات لاری، گفت:

  • تاکنون یک میلیون و ۶۲۳ هزار و ۱۵۹ نفر در کشور به‌طور قطعی به ویروس کرونا مبتلا شده و با فوت ۸۱ نفر دیگر از مبتلایان تعداد جان باختگان کرونا در ایران به ۵۹ هزار و ۹۸۰ نفر رسیده است. سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت:

  • تاکنون یک میلیون و ۵۶۶ هزار و ۸۱ نفر در کشور به‌طور قطعی به ویروس کرونا مبتلا شده و با فوت ۶۸ نفر از بیماران مبتلا تعداد جان باختگان کرونا در ایران به ۵۹ هزار و ۴۰۹ نفر رسیده است.

  • سخنگوی وزارت بهداشت از فوت 62 بیمار مبتلا به کرونا در کشور خبر داد. سیما سادات لاری گفت: به این ترتیب مجموع جان باختگان این بیماری در کشور به ۵۸ هزار و ۹۴۵ نفر رسید. او افزود:

  • تاکنون یک میلیون و ۵۱۰ هزار و ۸۷۳ نفر در کشور بطور قطعی به ویروس کرونا مبتلا شده و با فوت ۷۴ نفر از بیماران مبتلا به کرونا تعداد جان باختگان کرونا در کشور به ۵۸ هزار و ۸۸۳ نفر رسیده است.

  • سخنگوی وزارت بهداشت از فوت ۵۸ بیمار کووید ۱۹ خبر داد و گفت: مجموع بیماران شناسایی شده از مرز یک و نیم میلیون نفر گذشت.