شماره امروز: ۵۴۷

فقر

  • فرشاد مومنی در نشست «بهشتی شهید و مسائل امروز ما» مطرح کرد

    نشست «بهشتی شهید و مسائل امروز ما» عصرروز گذشته با مشارکت دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا(س) و جمعیت پایش شفاف‌سازی و ریشه‌کنی فقر و فساد و سخنرانی رحیم نوبهار و فرشاد مومنی برگزار شد.

  • مهاجرت معکوس؛ اتفاقی خوب اما ناخوشایند

    مدتی است که مهاجرت معکوس از شهرهای بزرگ به شهرها و روستاها در کشور شکل گرفته، اتفاقی که دولت‌های قبلی سعی داشتند آن را به یکی از موفقیت‌های خود تبدیل کنند اما با شکست مواجه شد.

  • آقای رییسی در شرایطی در ایام تعطیلات بار دیگر بر ضرورت پایان فقر مطلق در آینده نزدیک (سال 1401) تاکید کرد که کمتر نشانه‌هایی از تحقق این خواست

  • اولویت‌های اقتصاد ایران در بهبود معیشت چیست؟

    «نهادها برای رفع فقر مطلق، هماهنگ باشند و در این راستا اقدام کنند. زمانی که در مشهد بودم، دیدم که بیشترین خیریه‌ها در مشهد و خراسان هستند.