شماره امروز: ۵۴۷

فرید زکریا

  • براساس آخرین نظرسنجی‌ها درباره انتخابات دموکرات ها از ایالت نیوهمپشایر

    بعد از برگزاری انتخابات دموکراتها در آیووا که با حاشیه‌های زیادی همراه شد،