شماره امروز: ۵۴۷

صنعت نفت آبادان

  • مدیرعامل شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی علت اصلی فوت «عماد صفی‌یاری» کودک 8ساله که پس از بازی پرسپولیس و صنعت نفت آبادان دچار برق‌گرفتگی شده بود

  • «تعادل» تبعات واگذاری دانشگاه صنعت نفت به وزارت علوم را بررسی می‌کند

    سال 1318 صنعت نفت ایران گامی بلند در جهت توسعه تکنولوژیکی خود برداشت و دانشگاه صنعت نفت در شهر آبادان تأسیس شد. دانشگاه صنعت نفت آبادان یا Abadan Institue of Technology با معماری انگلیسی خود بنا نهاده شد تا از همان سال‌های نخستین استخراج نفت،