شماره امروز: ۵۴۷

شورای شهر تهران

  • سید محمود میرلوحی رییس کمیته اقتصادی شورای شهر تهران گفت: قوه قضاییه گزارش دهد که چرا ۸۰۰ پرونده قضایی مدیریت شهری سابق تهران به نتیجه نرسیده است.

  • در پارلمان شهری پایتخت تصویب شد

    روز گذشته گزارش عملکرد حساب درآمد و هزینه آذرماه و نیز 9 ماهه شهرداری در دستور کار جلسه شورای شهر تهران قرار گرفت

  • رییس کمیته سلامت شورای شهر تهران گفت: براساس وظیفه‌ای که شورای شهر در برابر سلامت عمومی شهروندان دارد از کارخانجات لبنی بازدید کرده و شایعاتی که درخصوص سمی بودن لبنیات وجود دارد درست نیست.

  • محمد علیخانی رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران با اشاره به اینکه تحریم و مسائل اقتصادی مشکل آلودگی هوا را پیچیده کرده است، گفت:

  • با گذشت سه سال از حادثه هنوز گزارش‌ چرایی فروپاشی اولین ساختمان بلندمرتبه تهران آماده نیست

    30 دی 95 برای شهروندان تهرانی تداعی‌کننده اتفاق ناگواری است که برای روزها شهر را در غم و اندوه فرو برد.

  • شاخص کیفیت هوا روی عدد 107 قرار گرفته و هوای پایتخت برای گروه‌های حساس، ناسالم و آلوده است.