شماره امروز: ۵۴۷

شهرنشینی

 • «تعادل» گزارش می‌کند

  سه ماه پس از ماجرای تراژیک تخریب روستای ابوالفضل در حاشیه شهر اهواز، تخریب سرپناه یک بانوی سرپرست خانوار و دو فرزند او در بندر عباس خبر ساز شده است.

 • تاریخچه بازار با شکل‌گیری شهرنشینی در ایران همزمان است و به حدود ده هزار سال پیش باز می‌گردد.

 • «تعادل» بررسی می‌کند

  با گسترش شهرنشینی در دهه‌های اخیر، نیاز به آموزش رفتارهای مناسب و مرتبط با زندگی شهر نشینی یکی از نیازهای اساسی کلانشهرها به شمار می‌رود.

 • روند رو به رشد جمعیت در جوامع و افزایش میل به شهرنشینی و همچنین گسترش مهاجرت از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ، موجب تجمع بیش از حد ظرفیت خودرو در کلان‌شهر‌ها شده است.

 • برنامه‌ریزی در ژاپن، ویژگی‌های منحصربه‌فرد متعددی دارد که بر الگوهای عمومی شهرنشینی در آن کشور، تأثیر نهاده است.

 • عدم توان پاسخگویی محیط شهری به مسائل ناشی از تحولات شتابان شهرنشینی، باعث شده تا حریم کلان‌شهر تهران دایما در معرض هجوم کاربری‌های شهری قرار گیرد.

 • نگاهی به وضعیت شهرنشینی در ایران نشان می‌دهد که از هر ۱۰۰ نفر، ۱۱ نفر در شهر تهران زندگی می‌کنند؛