شماره امروز: ۵۴۷

شهرداری تهران

 • شهردار تهران در احکامی جدید شهرداران جدید ۸ منطقه شهر تهران و دو سازمان تخصصی شهرداری تهران را منصوب کرد.

 • همزمان با آغاز مرحله دوم پویش جهادی واکسیناسیون شهروندان تهرانی در پایگاه‌های ثابت و سیار شهرداری تهران، نشانی این مراکز در قالب ۲۲ اتوبوس سیار، ۲۲ ایستگاه مترو و ۲۲۰ مسجد منتشر شد.

 • همزمان با آغاز مرحله دوم پویش جهادی واکسیناسیون شهروندان تهرانی در پایگاه‌های ثابت و سیار شهرداری تهران، نشانی این مراکز در قالب ۲۲ اتوبوس سیار، ۲۲ ایستگاه مترو و ۲۲۰ مسجد منتشر شد.

 • کلیات الزام شهرداری تهران به اصلاح فرآیندها و سامانه شهرسازی تصویب شد

  اعضای شورای اسلامی شهر تهران با اکثریت آراء کلیات طرح الزام شهرداری به اصلاح فرآیندها و سامانه شهرسازی با رویکرد کاهش زمان صدور پروانه و گواهی‌های ساختمانی را به تصویب رساندند.

 • دیوان عدالت اداری شکایت شرکت بورس تهران درباره تجدیدنظر رأی کمیسیون ماده صد شهرداری تهران در خصوص تخلفات ساختمان سعادت‌آباد بورس را رد کرد تا بار دیگر این شرکت وارد حاشیه جدیدی شود.

 • شهردار تهران در احکامی جداگانه معاونان برنامه‌ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورا، حمل و نقل و ترافیک و فنی عمران شهرداری تهران، هماهنگی امور مناطق،

 • زاکانی بر بدهی 80 هزار میلیارد تومانی شهرداری تهران تاکید کرد

  پارلمان شهری پایتخت در ادامه تمرکز روی تسهیل ساخت و ساز در تهران، دیروز بررسی طرح الزام شهرداری تهران به اصلاح فرآیندها و سامانه شهرسازی با رویکرد کاهش زمان صدور پروانه و گواهی‌های ساختمانی را در دستور کار