شماره امروز: ۵۴۷

شهرداری تهران

 • «تعادل» کم و کیف تغییر کاربری خیابان‌ها توسط شهرداری تهران را بررسی می‌کند

  معمولا مردم یک شهر به نوع خیابان‌ها و شیوه تردد در آنها عادت می‌کنند. تهران طی سال‌های اخیر بسیار رشد کرده و گسترده شده و کوچه و خیابان‌های بسیاری به آن اضافه شده است.

 • معاون شهردار تهران به تذکر شورای شهر به‌طور مکتوب واکنش نشان داد

  محسن پورسیدآقایی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران طی نامه‌ای خطاب به محسن هاشمی،

 • گزارش درآمد و هزینه شهرداری تهران در 3‌ ماه اول سال ۹۸ در پارلمان شهری پایتخت ارایه شد

  جلسه روز گذشته شورای شهر تهران به ارایه گزارش حساب‌های درآمد و هزینه شهرداری تهران در سه‌ماهه سال ۹۸ و ارزیابی میزان انطباق آن با بودجه مصوب سال ۱۳۹۸ اختصاص داشت.

 • معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران از باز‌پس‌گیری ۸۰ ملک از مدیران سابق شهرداری تهران خبرداد.

 • معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران از برنامه‌ریزی برای تشکیل شورای تخصصی شهر تهران خبر داد و گفت:

 • گزارش تفریغ بودجه سال ۹۶ شهرداری تهران به صورت مشروط تصویب شد

  روزگذشته برای سومین جلسه متوالی اعضای شورای شهر تهران، بررسی گزارش تفریغ سال ۹۶ شهرداری تهران را ادامه داده و در نهایت آن را بطور مشروط تصویب کردند.

 • در شرایطی که به گفته مقام‌های شهرداری تهران و از جمله مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری،

 • معاون برنامه‌ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران از ارایه سند عملیاتی برنامه سوم توسعه شهر تهران به شورای شهر در هفته آینده خبر داد.