شماره امروز: ۵۴۷

شعله

  • رییس‌جمهور با تأکید بر تخصص‌گرایی و ضرورت توجه به راهکارهای کارشناسی خاطرنشان کرد:

  • بامداد روز شنبه صدای انفجاری شدید در اطراف پارک ملت به گوش بسیاری از تهرانی‌ها رسید به گونه‌ای که بسیاری از شمال تهران تا ستارخان صدای این انفجار را شنیدند.

  • سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا اعلام کرد

    روند کرونا در کشور نزولی است اما ۱۳ شهر جنوبی و شرقی قرمز هستند. خطر گسترش ویروس هندی از این شهرها جدی است و هر گونه غفلت و سهل انگاری، افزایش مسافرت‌ها و تجمع در اتاق‌های در بسته کولردار در فصل گرما، آتش کرونا را دوباره شعله ور می‌کند.

  • در روزهای اوج کرونا، اجازه برگزاری یا ممانعت از تجمعات با چه ارگان و نهادی است؟

    در شرایطی که ویروس کرونای انگلیسی در کشور می‌تازد و جان می‌گیرد و نگرانی از شیوع نوع جهش یافته هندی آن هم وجود دارد، شکل‌گیری تجمعاتی مشابه آنچه در گرگان شاهد آن بودیم بیشتر به بازی بر سر جان شبیه است؛

  • این روزها بسیاری از مدیران و تحلیلگران اقتصادی به دنبال یافتن راهکاری برای عبور بورس از چالش‌های پیش رو هستند.