شماره امروز: ۵۴۷

شرکت ملی نفت ایران

  • وزیر نفت تشریح کرد

    «۲۷ مردادماه ۹۹ روز خوب برای نفتی‌ها.» امضای ۱۳ قرارداد نگهداشت و افزایش تولید نفت با حضور وزیر نفت کلید خورد. قراردادهایی که ارزش آن به یک و نیم میلیارد یورو می‌رسد، که در یک بازه زمانی ۲۴ماهه قابل اجرا است.

  • ‌قانون توسعه صنایع پتروشیمی - مصوب ۲۰ تیر ۱۳۴۴ در مجلس بیست و یکم شورای ملی و ۱۴ تیر ۱۳۴۴ در مجلس سنا. به تصویب رسید. ‌بر اساس ماده یک این قانون،

  • اقوام متمدن دوران باستان، به ویژه سومری‌ها و آشوری‌ها و بابلی‌ها، حدود چهار هزار و پانصد سال پیش در سرزمین میان رودان (محل عراق کنونی) با برخی از مواد نفتی که در دریاچه قیر به دست می‌آمد،

  • ششم خرداد 1343 و در مجلس بیست و یکم شورای ملی، ‌کمیسیون مشترک فرهنگ مجلسین، لایحه قانون تاسیس دانشگاه پهلوی را تصویب کردند.

  • نوشته‌های تاریخ‌نویسان کهن نشان می‌دهد که ایرانیان در استفاده از گاز و دیگر مشتقات نفتی بر دیگر اقوام جهان پیشی داشته‌اند،