شماره امروز: ۵۴۷

سیاسی و اجتماعی

  • آیا تا به حال به این موضوع فکر کرده اید، چرا هرکسی در هر جایگاه و پوزیشنی به خود اجازه می‌دهد در خصوص موضوع کاملا تخصصی «اقتصاد» اظهارنظر کند؟

  • اگر چه کشور عراق، چه از لحاظ ژتوپلتیک، ژئوانرژیک و مهم‌تر از همه ژئواستراتژیک دارای امتیازات و برتری‌های خاصی در منطقه به‌شدت پراهمیت خاورمیانه است،

  • دوازدهم اردیبهشت 1300 خورشیدی برابر با دوم ماه مه ‌1921، در تهران اعلام شده بود که محمدرضا کردستانی مشهور به میرزاده عشقی از 4 روز بعد روزنامه منتشر خواهد کرد که شامل خبر، مقاله،

  • دوازدهم اردیبهشت 1300 خورشیدی برابر با دوم ماه مه ‌1921، در تهران اعلام شده بود که محمدرضا کردستانی مشهور به میرزاده عشقی از 4 روز بعد روزنامه منتشر خواهد کرد که شامل خبر، مقاله،

  • سرنوشت ما همه انسان‌ها بیش از هر زمان دیگری به هم گره خورده است. و البته نه فقط ما انسان‌ها بلکه حیات انسان و طبیعت اکنون بسیار به هم وابسته و همبسته شده است.

  • روز ۲۶ اسفند ۱۲۹۴ «پلیس جنوب» با واژه اختصاری S. P. R توسط ژنرال «سر پرسی سایکس» انگلیسی در جنوب ایران شکل گرفت.

  • یکی از مهم‌ترین نقاط ضعف نظام اقتصادی کشورمان که هر از چند گاهی و به‌خصوص در دوره کمبودها و بحرانی شدن دسترسی مردم به بعضی از کالاها خود را نشان می‌دهد،