شماره امروز: ۵۴۷

سیاست پولی

 • کنترل نرخ تورم باید هدف اصلی سیاست‌گذاری پولی در سال ۱۳۹۸ و سال‌های پس از آن تا بازگشت اقتصاد به وضعیت پایدار و باثبات باشد.

 • جهانی‌سازی هم بر اشتغال و هم بر دستمزدها اثر گذاشته است. ساده‌ترین راه برای دیدن اثر آن را می‌توان بر کارگران کم مهارت دید.

 • نگاهی به همگرایی بازارهای مالی و نوسان آتی آنها با اتکا به تجربه سال‌های قبل

  نوسانات بازارهای مالی ایران که از شهریور ۱۳۹۶ و همزمان با اتخاذ سیاست پولی انبساطی بانک مرکزی (کاهش نرخ سود سپرده بانکی از ۱۸ درصد به ۱۵درصد)

 • سکانداری دکتر همتی در بانک مرکزی در حالی یک‌ساله شد که در پی اقدامات انجام شده در راستای اجرای برنامه اصلاح نظام بانکی،

 • استفاده از صکوک در اجرای عملیات بازار باز را می‌توان گامی مثبت و رو به‌ جلو قلمداد کرد که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با قدرت آن را برداشته است.

 • رییس کل بانک مرکزی خبر داد

  رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه عملیات بازار باز بانکی در کنار تعمیق این بازار نقش مهمی در اعمال سیاست پولی و کنترل تورم خواهد داشت،

 • سرمایه‌داری مترقی در عصر نارضایتی

  طبیعی است که همزمان با بازتاب وضعیت فعلی خودمان به چهل سال پیش فکر کنیم زمانی که به نظر می‌آمد «راست» دوباره پیروز شده است.