شماره امروز: ۵۴۷

سه گانه

  • نقدینگی، بورس و ارز در صدر دغدغه‌هاست

    هرچند بر اساس متن قانون اساسی ایران، تفکیک قوای سه گانه به رسمیت شناخته شده و این سه قوه جز برخی جنبه‌های نظارتی و مشورتی،

  • اوراق سلف نفتی پای زنگنه را به مجلس کشاند

    دو هفته از اعلام خبر گشایش اقتصادی از سوی رییس‌جمهور گذشت اما هنوز طرحی که قوای سه گانه با آن موافق باشند نهایی نشده است.

  • از آنجا که تحلیل‌های اقتصادی مشکلات و مسائل را بررسی و ریشه‌یابی کرده و متناسب با آنها راه‌حل‌هایی ارایه می‌کند، هرگونه اشتباه در تشخیص ریشه‌های مشکل، به بدتر شدن وضع منجر می‌شود.

  • رییس اداره مراقبت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت با اشاره به سه‌گانه مهمی که باید برای پیشگیری از بروز کرونا رعایت کنیم،

  • پس از شدت یافتن اختلافات مرزی بین ایران و عراق بر سر حاکمیت بر اروندرود همچنین بالا گرفتن مساله حاکمیت ایران بر جزایر سه‌گانه،

  • سید محمود میرلوحی رییس کمیته اقتصادی شورای شهر تهران گفت: قوه قضاییه گزارش دهد که چرا ۸۰۰ پرونده قضایی مدیریت شهری سابق تهران به نتیجه نرسیده است.