شماره امروز: ۵۴۷

سرمایه داری

 • سرمایه‌داری پیشرفته در عصر نارضایتی

  این اطلاعات و تراکنش برای اقتصاد هزینه‌هایی را دربردارد که در هزینه‌های صدور و مدیریت کردن یک وام رهنی قادر خواهد بود که کاهش بزرگی را درست کند.

 • چگونه انقلاب انرژی‌های نو و ارتباطات، طلیعه فرا رسیدن عصر سرمایه‌داری توزیعی را می‌دهند

  تمدن صنعتی ما در یک تقاطع قرار دارد. نفت و سایر انرژی‌های سوخت فسیلی که مسیر صنعتی زندگی ما را می‌سازند رو به اتمام هستند

 • اینترنت و سرمایه‌داری

  رسانه و اینترنت در خدمت تولید و مصرف هرچه بیشتر کالاها شکل گرفته‌اند، نه در جهت ارتقای وجه معنوی، فکری و انسانی شهروندان.‌

 • دفتر سیاسی حزب اعتماد ملی در رابطه با شهادت سردار سلیمانی تاکید کرد

  دفتر سیاسی حزب اعتماد ملی در پس شهادت سپهبد سلیمانی پیامی به شرح زیر صادر کرد.

 • رشد اقتصادی به خودی خود تأثیر مستقیم بر سلامت جمعیت ندارد

  به خیال‌پردازی‌های معمول وقعی ننهید. دموکراسی، اتحادیه‌ها، خدمات بهداشتی، و آموزش: اینها نیروهای تأثیرگذارند.

 • نشریه فارین افیرز، گزارش آخر سال خود را با یک موضوع بسیار جنجال‌برانگیز به پایان برد و آن «آینده سرمایه‌داری» است.

 • دنیا به داستان تازه‌ای نیاز دارد

  نقد اقتصاد سیاسی| حس می‌کنید در یک مدل اقتصادی ورشکسته گیر افتاده‌اید؟ مدلی که حیات دنیا را ازبین می‌برد و زندگی فرزندان ما را تهدید می‌کند؟