شماره امروز: ۵۴۷

سرمایه

 • رکود ناشی از ویروس کرونا متفاوت خواهد بود

  اشاره: نویسنده‌ یادداشت حاضر جاش بیونز از اقتصاددانان به‌نام امریکایی و مدیر پژوهشی انستیتو سیاست اقتصادی (EPI) در امریکا است.

 • سرپرست مرکز نظارت بر امنیت اطلاعات بازارسرمایه خبر داد

  سرپرست مرکز نظارت بر امنیت اطلاعات بازارسرمایه با اعلام برنامه سازمان بورس برای حفظ امنیت ۹۰۰ سامانه بازار و دیگر اقدامات از احراز هویت چندعاملی در سال آینده خبر داد.

 • یک کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد

  سرمایه در بازار سال آینده وارد سهم‌هایی خواهد شد که رشد کمتری کرده باشند و به‌طور حتم سهم‌هایی که از رشد چند برابری برخوردار بودند وارد فاز اصلاح خواهند شد.

 • منطقه خاورمیانه و افریقا (MEA) در آستانه یک تحول عظیم دیجیتال قرار دارد. چراکه طی چند وقت اخیر جریان ارتباطات و انتقال داده‌ها از این منطقه به سایر نقاط جهان به شکل چشم‌گیری افزایش یافته است.

 • تحلیلگر بازار سرمایه تاکید کرد

  اتفاقات مختلف جهانی و داخلی ترمز صعود بورس را کشید به‌طوری که طی حدودا ۱۰ روز گذشته شاهد ریزش‌های بی‌سابقه شاخص کل این بازار در طول یک سال گذشته بودیم.

 • سرپرست مرکز نظارت بر امنیت اطلاعات بازار سرمایه گفت: ارسال هر پیام به مشتریان درباره مشکلات سامانه معاملات باید با ارایه مدرک مستند