شماره امروز: ۵۴۷

سازمان

  • برای رفع کمبود نیروی انسانی اورژانس نیازمند این هستیم که چارت سازمان اورژانس بازنگری شود. سرپرست سازمان اورژانس کشور با بیان این مطلب در خصوص کمبود نیروی انسانی اورژانس و لزوم استخدام افراد بیشتری گفت:

  • محمدعلی دهقان دهنوی، رییس سازمان بورس با اشاره به طرح حمایتی سازمان برای سهامداران خرد گفت: برای اینکه آرامش خاطری برای سهامداران خرد ایجاد کنیم، طرحی حمایتی را اسفندماه سال گذشته به مرحله اجرا رساندیم.

  • رییس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به نوع مراجعات و خدمات خاص این سازمان، انتخاب سازمان پزشکی قانونی کشور برای کمک و حمایت از سوی خیرین را نشانه هوشمندی و درک آنان از اهمیت کار پزشکی قانونی دانست

  • واکسیناسیون کرونای کارکنان سازمان بهشت زهرا (س) چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ بر اساس اولویت‌بندی ستاد ملی مقابله با کرونا و وزارت بهداشت با حضور محمدرضا سلمانی رییس مرکز بهداشت جنوب تهران و سعید خال مدیرعامل سازمان بهشت زهرا (س) و پرسنل سازمان بهشت زهرا (س) در مجتمع عروجیان آغاز شد.

  • فعالیت‌های ‌بازاریابی در پس‌زمینه‌ گسترده‌تر‌ سازمان‌ها، صنایع، فرهنگ‌ها و کشورها انجام می‌گیرند. بنابراین فعالیت ‌بازاریابی معمولاً دارای نقش گسترش‌دهنده مرزهای میان سازمان و محیط آن درنظر گرفته می‌شود.

  • مدیرکل هنرهای نمایشی از توافق با سازمان سینمایی برای تسریع در روند صدور مجوز فیلم تئاترها بدون بازبینی مجدد خبر داد.