شماره امروز: ۵۴۷

ریال

  • مروری بر خلاصه مجمع عمومی «شفارس»: مجمع عمومی شرکت صنایع شیمیایی فارس تقسیم مبلغ ۲۸۰ ریال سود خالص هر سهم و ۲۰۰ ریال سود نقدی برای هر سهم این شرکت را در مجمع به تصویب رساند.

  • مروری بر عملکرد مالی یک ساله «شبندر»: شرکت پالایش نفت بندرعباس در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸، به ازای هر سهم خود ۹۲۰ ریال سود کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته که سود هر سهم یک هزار و ۲۲۳ ریال اعلام شده بود،

  • «ونوین» به سود رسید: بانک اقتصاد نوین در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸، به ازای هر سهم خود ۴۶ ریال کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته که زیان هر سهم ۱۴۹ریال اعلام شده بود،

  • نگاهی به عملکرد مالی ۱۲ ماهه «فولاژ»: شرکت فولاد آلیاژی ایران در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸ (به صورت حسابرسی شده)، به ازای هر سهم خود یک هزار و ۲۴۰ ریال کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته که سود هر سهم ۸۴۵ ریال اعلام شده بود،

  • افزایش سود هر سهم «وملی»: شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنعتی ملی در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸ به ازای هر سهم خود ۱۷۸ ریال کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته که سود هر سهم ۱۵ ریال اعلام شده بود، از افزایش چشمگیری برخوردار است.

  • «ثشاهد» خریدار و فروشنده بود: شرکت شاهد در دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹، فروشنده و خریدار سهام چند شرکت بورسی بود و از واگذاری‌های خود ۹۱ میلیارد و ۸۸۴ میلیون ریال سود کسب کرد.

  • «افق» به هر سهم ۵۲۸۵ ریال اختصاص داد: فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸، به ازای هر سهم خود ۵ هزار و ۲۸۵ ریال کنار گذاشت

  • «دکیمی» به هر سهم ۱۳۱۰ ریال اختصاص داد: شرکت صنعتی کیمیدارو در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸، به ازای هر سهم خود یک هزار و ۳۱۰ ریال کنار گذاشت

  • مروری بر خلاصه مجمع عمومی «ما»: مجمع عمومی بیمه ما تقسیم مبلغ ۵۱۹ ریال سود خالص و ۳۸۰ ریال سود نقدی برای هر سهم این شرکت را در مجمع به تصویب رساند.

  • مروری بر عملکرد فروردین ماه «وسبحان»: ارزش بازار شرکت سرمایه‌گذاری سبحان در دوره یک ماهه منتهی به 31 فروردین ماه 1399،