شماره امروز: ۵۴۷

دولت

 • در یک گزارش پژوهشی ارایه شد

  تعادل | با توجه به تبعات اقتصادی بحران ویروس کرونا، اتحادیه اروپا در 19 مارس 2020، چارچوب موقتی برای اقدامات کمک‌کننده دولت‌ها به منظورر حمایت از اقتصادها در دوران شیوع ویروس کرونا اتخاذ کرد.

 • دولت در راستای کنترل شیوع ویروس کرونا، تصمیماتی را اتخاذ کرد که جامعه و بیشتر صاحبان کسب‌وکارها را با یک سردرگمی مواجه ساخت؛ چراکه از یکسو،

 • برای کنترل و مهار شیوع این ویروس، ضروری است که بسیاری از کسب‌وکار فعالیت خود را متوقف و محدود کنند.

 • همه‌گیری ویروس کرونا شوکی بزرگ به بخش عرضه و تقاضای کل اقتصاد و همچنین به بودجه و مخارج دولت وارد می‌کند که اثرات سوء را می‌توان در ماه‌های آتی مشاهده کرد.

 • براساس تغییرات قانون چک در سال ۱۳۹۹، ۱۱ تغییر در زمینه ممنوعیت صدور و انتقال چک در وجه حامل در سال جاری عملی خواهد شد

 • معاون وزیر اقتصاد عنوان کرد

  محمدعلی دهقان بیان کرد: بازار سرمایه یکی از کانال‌های مهم تامین مالی است که در حال حاضر ظرفیت بسیار خوبی دارد و هم دولت و هم بخش خصوصی می‌توانند از این مسیر استفاده کنند

 • دبیر انجمن سینماداران می‌گوید: کسی از کارکنان سالن‌های سینما اخراج نشده بلکه باتوجه به قانون مصوب دولت برای دریافت حقوق و پاداش به سازمان تامین اجتماعی معرفی شده ‌اند.