شماره امروز: ۵۴۷

دستمزد

  • درحالی که مرز مهران از دوشنبه هفته گذشته بسته و اخباری منتشر شده مبنی بر اینکه دلیل بسته شدن این مرز،

  • همانطور که می‌دانیم چند سالی است که بسیاری از فعالیت‌های خدماتی شهرداری به بخش خصوصی واگذار می‌شود.

  • بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران گفت: در چندساله اخیر این فرآیند با چانه‌زنیهای بسیاری مابین دولت و شرکای اجتماعی آن در حول و حوش ماده 41 قانون کار که بر نرخ تورم و سطح معیشت تاکید دارد صورت می‌پذیرد.

  • رییس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها با انتقاد از اظهارات دولتی‌ها گفت: صحبت از اخراج و تعدیل در آستانه تعیین دستمزد، ترفندی است که می‌خواهند با آن از قدرت چانه‌زنی کارگران بکاهند.

  • یک کارشناس حوزه کار می‌گوید انتظار کارگران اکنون به پرداخت حداقل‌ها رسیده است

    یک کارشناس حوزه کار می‌گوید اکنون برای ورود به بحث تعیین دستمزد منطقه‌‌ای و جغرافیایی زمان مناسبی نیست،

  • شهروندان ۲ هزار و 453 میلیارد تومان عوارض معوق نوسازی و پسماند دارند

    وحید عرب، مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تهران از انتشار انبوه قبوض عوارض پایدار سال ۹۸ خبر داد و گفت: