شماره امروز: ۵۴۷

خودکشی

  • روز جهانی پیشگیری از خودکشی

    گلی ماندگار| روز جهانی پیشگیری از خودکشی همه ساله در تاریخ 10 سپتامبر در سراسر جهان برگزار می‌شود، چرا که افزایش آگاهی عمومی در این باره می‌تواند، تاثیر بسیاری در پیشگیری از آن بگذارد.

  • پدیده‌های روانی و مشکلات سلامت روان عموما پدیده‌هایی چندوجهی و چندعاملی هستند. عوامل موثر بر بروز و شیوع این مشکلات از عوامل فردی تا عوامل بین‌فردی و خانوادگی، و نیز عوامل کلان اجتماعی،

  • کنکور امسال هم با همه اما و اگرها برگزار شد. اما شاید تکان دهنده ترین خبری که بعد از کنکور منتشر شد، خبر خودکشی پسر جوان 19 ساله ای بود که به دلیل نارضایتی از امتحان خود دست به خودکشی زد.

  • 1- هفته گذشته، نتایج یک پژوهش علمی در خصوص پراکنش سرقت، زورگیری، قتل، خودکشی، اعتیاد و انحرافات جنسی منتشر شد و نشان داد، در بین مناطق ۲۲گانه شهر تهران، به ترتیب مناطق ۱۵، ۱۲، ۱۸، ۱۷، ۱۹، ۲۱، ۱۶، ۱۱، ۱۳، ۱۰، ۹، ۸، ۷، ۵ و ۴ بیشترین آسیب‌های اجتماعی را دارند.

  • نوزدهم فروردین 1330، صادق هدایت نویسنده مشهور ایرانی در پاریس خودکشی کرد. هدایت در آخرین سفر با امید فراوانی قدم به پاریس می‌گذارد