شماره امروز: ۵۴۷

خواب

  • فعالان صنفی در گفت‌وگو با «تعادل» تجویز کردند

    مقصر گرانی‌های اخیر در بازار کیست؟ نقش اصناف در این میان چیست؟ «تعادل» در گفت‌وگو با برخی فعالان صنفی درصدد پاسخگویی به این پرسش برآمده است.

  • این روزها دردِ تاق‌بستان را نه تنها تله‌کابینِ بخش خصوصی که حذفِ تدریجی پهنه زردِ این محوطه تاریخی که برای جهانی شدن‌اش تعیین شد و مدیریت شهری هر روز با مجوزهایش زخمِ عمیق‌تری بر پیکر آن زد،

  • قدرتمندان تاریخ انسان‌ها یا سیستم‌هایی بودند که فارغ از نیت‌های خیر و شر خود می‌جنگیدند تا دایره تسلط خود را گسترش دهند و سرزمین خود را از یک قبیله به یک منطقه و کشور و سایر کشورها گسترش دهند.

  • هشتم خرداد 1286، نخستین شماره روزنامه صوراسرافیل چند ماه پس از پیروزی مشروطیت در ایران منتشر شد و به دست مردم رسید.

  • دیروز وقتی هنوز ۲۴ساعت از اولتیماتوم رییس‌جمهوری برای مدیریت بازار خودرو به رضا رحمانی،

  • به دنبال افزایش شدید قیمت خودرو در کشور این روزها شاهدیم که مسوولان از جایگاه‌های اجرایی، قضایی، شبه قضایی مکرراً به تقبیح،

  • همه عقلا و آشنایان به امور رفاهی و تامین اجتماعی می‌دانند که وضعیت سازمان تامین اجتماعی به لحاظ عدم تعادل منابع و مصارف و عبور بالفعل آن از نقطه سربه‌سری،