شماره امروز: ۵۴۷

حمل و نقل

  • فیلم کوتاه «آقای شیک» به کارگردانی علی ولیانی در یک جشنواره بریتانیایی پذیرفته شد. «آقای شیک» عنوان یک فیلم کوتاه کمدی به کارگردانی علی ولیانی است که برپایه طنزی صامت ساخته شده است.

  • افزایش نرخ ارز می‌تواند منجر به افزایش خالص صادرات شود، مشروط به آنکه سیاست‌های ارزی و تجاری،

  • کاهش ۴میلیونی مسافر ریلی از سال ۸۸ تا سال ۹۶ یک‌بار دیگر بر توسعه شبکه قطارهای حومه‌ای به جای گسترش خطوط ریلی طویل صحه می‌گذارد.

  • وزیر راه و شهرسازی از تاسیس شرکت حمل و نقل ریلی حومه‌ای خبر داد

    درحالی که مسوولان وزارت راه و شهرسازی و راه‌آهن از سال 92 تاکنون بارها از تاسیس شرکت حمل و نقل قطارهای حومه‌ای خبر داده‌اند،