شماره امروز: ۵۴۷

جنگ

 • نام ابوالفتح میرزا سالارالدوله برادر محمدعلی شاه و پسر سوم مظفرالدین شاه، به عنوان یکی از ظالمان دوره مشروطه در حافظه تاریخی ایرانیان ثبت شده است.

 • از زمانی که انسان در پی امنیت و حفاظت خود و اموالش برآمد به ساخت انواع قفل و کلید اقدام کرد.

 • راه گریز از عوارض سنگین عبور از کانال سوئز هموار شد

  تقلیل هزینه سوخت کشتی‌ها ناشی از کاهش جهانی قیمت نفت، باعث شده که خطوط کشتیرانی مسیر حرکت خود از آسیا به اروپا و بالعکس را به سمت دماغه امید نیک منحرف کنند تا از پرداخت عوارض سنگین عبور از کانال سوئز بگریزند.

 • رییس اتاق ایران نامه‌ای 12بندی به رییس کل بانک مرکزی ارسال کرد

  رییس اتاق ایران در نامه‌ای به عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی، جوابیه این مقام دولتی به نامه قبلی رییس پارلمان بخش خصوصی را پاسخ داد.

 • نخستین کامپیوتر در تیرماه 1341، برای مصرف شخصی امیرعباس هویدا به ایران وارد شد. یعنی 10 سال پس از تولید و استفاده از کامپیوتر در اروپا و امریکا.

 • گزارشی درباره حذف چهار صفر از پول ملی

  به دنبال حذف چهار صفر از پول ملی و انتخاب 10 هزار ریال برابر یک تومان جدید، باید توجه داشت که تومان جدید عملا برابر با 1000 برابر تومان قدیم است