شماره امروز: ۵۴۷

جنگ

  • ۲۵ تیرماه ۱۳۳۱ محمد مصدق استعفای خود را تقدیم شاه کرد. مصدق از مجلس تقاضای شش ماه اختیارات تام کرده بود و از شاه خواسته بود که «وزارت جنگ‌» را با همه اختیارات به وی بسپارد.

  • مهر| نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به مشکلات واحدهای تولیدی گفت:

  • ایسنا| قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در حوزه بازرگانی با اشاره به اینکه صادرات قبلاً یک گزینه انتخابی بود

  • سرپرست سازمان توسعه تجارت:

    سرپرست سازمان توسعه تجارت گفت: اینستکس از نظر فنی چندان برای ما تعیین‌کننده نیست، اما به لحاظ سیاسی می‌توانست به اروپایی‌ها کمک کند تا نشان دهند که این توانایی را دارند و حیثیت آسیب دیده خودشان را از این طریق ترمیم کنند.

  • تیرماه ۱۲۸۷ چند روز پس از به توپ بسته شدن مجلس شورای ملی از طرف سرهنگ لیاخوف روسی به فرمان محمدعلی‌شاه،