شماره امروز: ۵۴۷

تاریخ

  • در اطلاعیه انجمن صنفی صنعت تایر آمده است: انواع تایرهای رادیال و ون جمعا 30درصد افزایش که در مرحله اول 20درصد از تاریخ 26/7/1400 و در مرحله دوم 10درصد از تاریخ 1/10/1400 اعمال خواهد گردید.

  • آرش آذرپناه می‌گوید: خلأ مضمون اجتماعی و بی‌رنگ و بویی داستان‌ها در دهه ۸۰ باعث شد رویکرد به نوشتن از تاریخ شکل بگیرد.

  • منصور انوری با اشاره به غفلت ادبیات داستانی از تاریخ، دلیل این موضوع را ضعف رمان‌نویسی می‌داند. این داستان‌نویس درباره رمان تاریخی و نوشتن در این گونه ادبی اظهار کرد: