شماره امروز: ۵۴۷

انقلاب

  • در اثر کلاسیک تاریخ اقتصادی و نظریه اجتماعی «دگرگونی بزرگ»، کارل پولانی تحولات اقتصادی و اجتماعی ناشی از «دگرگونی بزرگ» انقلاب صنعتی را تحلیل می‌کند.

  • بیست و دوم خرداد 1302 استعفای میرزا حسن خان مستوفی‌الممالک از نخست‌وزیری موجب شد تا کابینه او که در 10بهمن 1301 شکل گرفته بود به کار خود پایان دهد، این استعفا تظاهرات و اعتراض‌هایی را در تهران در پی داشت.

  • محمدرضا میرتاج‌الدینی، ‌نماینده مردم تبریز در مجلس یازدهم با تشریح جزییات طرح ملی مسکن انقلاب گفت: دولت باید امتیازهایی مانند زمین با قیمت صفر را در طرح ملی مسکن انقلاب عرضه کند.

  • منطقه حفاظت شده ورجین که قبل از انقلاب یکی از شکارگاه‌های سلطنتی بود در سال 58 به سازمان حفاظت محیط زیست واگذار و در سال 61 براساس مصوبه شورای عالی سازمان حفاظت محیط زیست

  • هفدهم خرداد ۱۲۹۹ میرزا کوچک‌خان و قوای جنگل با انتشار بیانیه‌ای، تشکیل کمیته انقلاب سرخ ایران و الغاء اصول سلطنت و تأسیس حکومت جمهوری را در رشت اعلام کردند و یک روز بعد کمیته انقلاب،

  • از زمانی که انسان در پی امنیت و حفاظت خود و اموالش برآمد به ساخت انواع قفل و کلید اقدام کرد.