شماره امروز: ۵۴۷

انتشار

  • کتاب‌های «خدایا خوشحالم» و «پری کوچولو» به قلم فریبرز لرستانی (آشنا) منتشر شده است. به گزارش ایسنا،

  • کاوه میرعباسی راز ماندگاری و پُرمخاطب بودن رمان «۱۹۸۴» جورج اورول را بعد از گذشت نزدیک به ۷۰ سال از زمان انتشار این کتاب، انعطاف و همخوانی آن با شرایط مختلف می‌داند.