شماره امروز: ۵۴۷

امور اقتصادی و دارایی

 • سامانه املاک و اسکان دوباره راه‌اندازی شد

  اگرچه به باور گروهی از کارشناسان، مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی یا در نظر گرفتن مالیات‌هایی از این دست،

 • وزیر اقتصاد به گمرک نامه نوشت

  وزارت امور اقتصادی و دارایی طی نامه‌ای به گمرک خواستار ترخیص محموله بوش شده است. درهمین راستا، ایسنا نوشت:

 • خاندوزی تاکید کرد

  وزیر امور اقتصادی و دارایی تحقق سیاست‌گذاری هوشمند در حوزه اقتصادی را اولویت مهم وزارت اقتصاد دانست و بر تسریع در اجرای برنامه‌ها و طرح‌های این اولویت تأکید کرد. به گزارش ایسنا

 • در نخستین جلسه اصلی کمیسیون اقتصاد در دولت سیزدهم، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل بانک مرکزی به ترتیب به عنوان رییس و نایب‌رییس کمیسیون تعیین شدند.

 • رییس کل بانک مرکزی گفت: در هشت ماه اخیر اضافه‌برداشت و دریافت خط اعتباری بانک‌ها از بانک مرکزی به حداقل ممکن و به حدود صفر رسیده است.